Wat wij doen

Om u een overzicht te geven waar wij ons mee bezighouden in Gambia geven wij u hierbij eerst een opsomming, waarna we het per onderdeel wat toelichten.

– Evangelisatie
– Arnest is oprichter van en voorganger in een kerk, de BACM (Bible Action Centre Ministries).
– Onder verantwoordelijkheid van de kerk valt ook een kleuter- en basisschool; de Ebenezerschool (in oprichting).
– Arnest is de oprichter en voorzitter van het bestuur van de CCFG (Christian Care Foundation The Gambia).

Evangelisatie
Arnest is geroepen als evangelist. Eén of twee keer per week gaan we samen ‘de straat op’ voor evangelisatie. Daarnaast zijn er in de alledaagse ontmoetingen uiteraard ook aanleidingen om het Evangelie te brengen.

BACM (kerk)
De BACM is een strict baptist kerk met twee gemeenten. Eén gemeente in Serrekunda en sinds 2019 is er een tweede gemeente in een dorpje in het binnenland (Galowya). Arnest gaat hier voor en leidt jongemannen op. Andrea assisteert met een bijbelstudiegroep voor meiden en de (financiële) administratie. Ons verlangen is dat we veel bijbelgetrouwe kerken kunnen planten in geheel Gambia.
De BACM heeft als motto ‘Going about doing good’ oftewel ‘goeddoende’ uit Handelingen 10:38. Evangeliseren in woord én daad. Dit uit zich in allerlei (nood)hulpprojecten zoals bijvoorbeeld de grote voedselpakket-actie tijdens de corona-crisis.

Ebenezerschool (onder verantwoordelijkheid van de kerk)
Er wordt gebouwd aan een kleuter- en basisschool. Een christelijke school maar wel met een open toelatingsbeleid. We willen op deze school goed onderwijs geven (een zeldzaamheid in Gambia) en daarnaast hopen we dat de school bij zal dragen aan de christelijke vorming van de leerlingen; zowel moslims als christenen. De school, die niet door de overheid bekostigd wordt, zal op termijn naar verwachting ook winst geven. Deze winst zal aan de kerk geschonken worden wat weer ten goede kan komen aan kerkplanting en evangelisatie.

Christian Care Foundation The Gambia (CCFG)
De visie van de CCFG is dat het Evangelie geheel Gambia bereikt en dat niemand verdrukking ervaart. Dit is uitgewerkt in de volgende missie:
– Verstoten christenen een handreiking en een veilig onderkomen bieden;
– Opvang van weeskinderen;
– Steunen van de minder bedeelden;
– Ondersteuning bieden aan kerken (kerkbouw en evangelisatie).

De Christian Care Foundation in Gambia is aangesloten bij de Nederlandse stichting HVC. HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. De HVC werkgroep CCF The Gambia organiseert acties en activiteiten om het project in Gambia te promoten en fondsen te werven. Het doel van elk project is dat het zich op termijn zelfstandig kan redden.

Op dit moment ligt de focus op de bouw van het opvanghuis. Een stuk land is gekocht, bouwplannen zijn klaar en in het najaar van 2020, na het regenseizoen, hopen we te kunnen starten met de bouw.