Wat wij doen

Om u een overzicht te geven waar wij ons mee bezighouden in Gambia geven wij u hierbij eerst een opsomming, waarna we het per onderdeel wat toelichten.

– Evangelisatie
– Arnest is oprichter van en voorganger in een kerk, de BACM (Bible Action Centre Ministries).
– Onder verantwoordelijkheid van de kerk valt ook een kleuter- en basisschool; de John Bunyanschool (in oprichting).
– Arnest is de oprichter en voorzitter van het bestuur van de CCFG (Christian Care Foundation The Gambia).

Evangelisatie
Arnest is geroepen als evangelist. Eén of twee keer per week gaat hij ‘de straat op’ voor evangelisatie. Daarnaast zijn er in de alledaagse ontmoetingen uiteraard ook aanleidingen om het Evangelie te brengen.

BACM (kerk)
De BACM is een strict baptist kerk met twee gemeenten. Eén gemeente in Serrekunda en sinds 2019 is er een tweede gemeente in een dorpje in het binnenland (Galowya). Arnest gaat hier voor en leidt jongemannen op. Andrea assisteert met een kinder- en tienerclub en de (financiële) administratie van de kerk. Ons verlangen is dat er veel bijbelgetrouwe kerken geplant mogen worden in Gambia.
De BACM heeft als motto ‘Going about doing good’ oftewel ‘goeddoende’ uit Handelingen 10:38. Evangeliseren in woord én daad. Dit uit zich in allerlei (nood)hulpprojecten zoals bijvoorbeeld de grote voedselpakket-actie tijdens de corona-crisis.

John Bunyanschool (onder verantwoordelijkheid van de kerk)
We hopen in de nabije toekomst te kunnen starten met de bouw van een kleuter- en basisschool. Een christelijke school maar wel met een open toelatingsbeleid. Ons verlangen is om op deze school kwalitatief goed onderwijs te geven en daarnaast hopen we dat de school bij zal dragen aan de christelijke vorming van de leerlingen; zowel moslims als christenen.

Christian Care Foundation The Gambia (CCFG)
De visie van de CCFG is dat het Evangelie geheel Gambia bereikt en dat niemand verdrukking ervaart. Dit is uitgewerkt in de volgende missie:
– Verstoten christenen een handreiking en een veilig onderkomen bieden;
– Steunen van de minder bedeelden;
– Ondersteuning bieden aan kerken (kerkbouw en evangelisatie).

De Christian Care Foundation in Gambia is aangesloten bij de Nederlandse stichting HVC. HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. De HVC werkgroep CCF The Gambia organiseert acties en activiteiten om het project in Gambia te promoten en fondsen te werven. Het doel van elk project is dat het zich op termijn zelfstandig kan redden.

Op dit moment ligt de focus op de bouw van het opvanghuis. Een stuk land is gekocht, de bouw van de eerste 5 appartementen is gaande en we hopen binnenkort ook te kunnen starten met de ommuring van het terrein (70×100 meter).