Update activiteiten en gebedsoproep

In de vorige blog heb ik al aangekondigd dat ik in de volgende blog wat zou schrijven over de voortgang van ons werk in Gambia. Bij deze!

Afronding cursus Netfoundation
Vorige week hebben we de cursus ‘God’s way of salvation’ van Netfoundation afgerond. Samen met een aantal jongemannen uit de kerk volgden we deze cursus elke zaterdag vanuit ons huis. De cursus is zeer helpend en noodzakelijk gebleken. Er kwamen toch best wel onbijbelse opvattingen over bijbelse waarheden naar boven. Gelukkig was er uitgebreid de mogelijkheid om hier, bij een open Bijbel, met elkaar over in gesprek te gaan. De cursus is nu afgerond maar we hebben besloten om de inhoud van de cursus ook met de ouderlingen van de gemeente te bespreken. Het is belangrijk dat we als gemeente met elkaar op dezelfde ‘golflengte’ zitten.

BACM – Start bouw basisschool
Arnest is de oprichter van de BACM, de Bible Action Centre Ministries. Hier vallen de (inmiddels twee) kerkelijke gemeenten onder, maar de BACM heeft ook als missie om, in de buurt van elke kerk die er gebouwd wordt, een christelijke basisschool te starten. Een basisschool voor christelijke kinderen, maar waar ook islamitische kinderen van harte welkom zijn. Op deze basisscholen zal er christelijk onderwijs gegeven worden, door christelijke docenten. Naast het bieden van goed onderwijs willen we de kinderen op school ook het Evangelie meegeven. Jong geleerd…
We zijn heel blij met een mooi bedrag van een donateur uit Nederland. Met dit bedrag is er gestart met het leggen van de fundering en het maken van de stenen. Ook zijn een aantal mensen in Nederland al actief geweest rondom het inzamelen van spullen; schoolmeubels, pennen, schriften etc. Echt top! Als de school eenmaal draait is ook de verwachting dat daar opbrengsten uit komen. Deze opbrengsten kunnen gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe kerkgebouwen. Helaas is de kerk zelf niet financieel sterk genoeg om voldoende bij te dragen. De gemeente telt nu ongeveer 30 leden, waarvan er velen werkloos zijn of een heel laag inkomen hebben. Af en toe krijgt de kerk een gift van Nederlanders die de kerkdiensten bezoeken, daar zijn we erg blij mee!

Christian Care Foundation
Naast de BACM is Arnest ook oprichter van de Gambiaanse stichting Christian Care Foundation The Gambia (CCFG). De stichting heeft als doel heel Gambia te bereiken met het Evangelie. Daarnaast wil zij opvang bieden aan verdrukte christenen d.m.v. een safehouse. In eerdere blogs heb ik hier al uitgebreider over geschreven. Het verspreiden van het Evangelie geven we sinds de oprichting heel praktisch vorm door het verspreiden van bijbels via dominees en evangelisten, die ze op hun beurt ook weer uitdelen. Later hopen we het Evangelie ook op andere manieren te kunnen delen. Wat betreft het safehouse kunnen we melden dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn voor de aankoop van een stuk grond en de start van de bouw. Daar zijn we de Heere dankbaar voor en ook de mensen die hierbij gebruikt zijn; zowel fondsenwervers als donateurs. Uw inzet en bijdrage betekenen echt heel veel voor de christenen in Gambia! Op dit moment zijn we hard op zoek naar een geschikt stuk land zodat we zo snel mogelijk kunnen starten.

Persoonlijk onderhoud
Het werk in Gambia doen we op vrijwillige basis. Het is mooi dat dat kan. In overleg met ons thuisfrontteam hebben we besloten dat we geen betaalde baan hebben naast al het werk wat we hier willen doen zodat we ons volledig kunnen richten op het werk dat we beiden als onze roeping ervaren. Een betaalde baan levert hier in Gambia in verhouding weinig op en kost veel tijd. Het thuisfrontteam is vanuit Nederland op zoek naar mensen die van harte achter onze visie en ons werk staan en hierin willen anticiperen door hun middelen beschikbaar te stellen. Dit kunnen financiële middelen zijn maar ook spullen. Van verschillende mensen krijgen we kleding, speelgoed, keukengerei etc. opgestuurd om hier te verkopen. Wij verkopen dit aan huis en de opbrengst gebruiken we voor ons dagelijkst onderhoud. Omdat we hier niet te druk mee willen zijn (om dezelfde reden waarom we geen betaalde baan wilden) pakt Chris, onze pleegzoon, dit grotendeels op. We hebben helaas nog geen baan voor Chris gevonden maar op deze manier kan hij ons goed helpen. Gisteren zijn er bananendozen aangekomen en inmiddels zijn de eerste spullen al verkocht.

Oproep tot gebed
Nee, ik bedoel niet de islamitische ‘oproep tot gebed’ zoals dat vaak genoemd wordt. Maar ik wil u oproepen tot gebed voor het volgende:
De regering van Gambia wil de statuten van het land aanpassen. De verandering die ons als christenen het meeste zorgen baart is het feit dat men Gambia wil veranderen van een seculiere staat in een soevereine staat. Oftewel, de ‘verborgen’ agenda die daar achter zit is het feit dat de regering Gambia een Islamitische staat wil maken, net zoals dat in 2016 door de vorige president geprobeerd is. Als dit lukt zal dat grote gevolgen hebben, er wordt bijvoorbeeld gesproken over het invoeren van de sharia. Je kunt je ook voorstellen wat dat zal betekenen voor de christenminderheid. In 2016 zijn alle christenen bij elkaar gekomen in het stadion om hiertegen te bidden, en de Heere heeft het toen zo bestuurd dat Gambia geen islamitische staat kon worden. Ook is er een nationale gebedsbijeenkomst geweest toen er plannen waren om een internationale islamitische conferentie in Gambia te laten plaatsvinden. Dit is toen ook niet doorgegaan. Morgen, zaterdagmiddag 15.00 uur Nederlandse tijd, is er weer een gebedsbijeenkomst in het stadion gepland, nu om te bidden tegen deze statutenwijzigingen. Wij hopen daar met onze kerkelijke gemeente bij aanwezig te zijn. Willen jullie vanuit Nederland ook meebidden tegen deze satanische plannen?

Ik wil deze keer graag afsluiten met een bijbeltekst. De bijbeltekst waar Arnest afgelopen woensdag uit gepreekt heeft. Deuteronomium 31:6 “Wees sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.” Deze tekst komt heel erg overeen met een tekst uit Jeremia 1, het hoofdstuk dat de Heere gebruikt heeft om mij te roepen voor het werk in Gambia (lees Jeremia 1 vers 8 maar). Een mooie belofte!


Op zaterdagen volgden we samen de online cursus van Netfoundation.