Uitnodiging Gambia – event D.V. zaterdag 5 september a.s.

Ik ben erg blij dat onze website weer in de lucht is. Bedank voor je geduld. Omdat niet iedereen de nieuwsbrief die afgelopen dinsdag verspreid is, ontvangen heeft, hieronder een kopie van de tekst uit de nieuwsbrief waarover ik spreek over de huidige situatie in Gambia. Heb je het al gelezen.. scroll dan even helemaal naar beneden voor de uitnodiging voor een leuk Gambia-event op zaterdag 5 september.

Statutenwijziging
Eerder heb ik in een blog geschreven over zorgwekkende ontwikkelingen rond de statutenwijziging (grondwet) van Gambia. Als christenen in Gambia waren we bang voor islamitische invloeden die ook consequenties zullen hebben voor de christenen. Als christenen hebben we aandacht gevraagd voor het belang van gelijkwaardige behandeling van moslims en christenen. Er zijn gebedsbijeenkomsten en persconferenties georganiseerd en verschillende kerken hebben een vastentijd gehad. Arnest en ik hebben verschillende vergaderingen en persconferenties bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten was er zowel voor de moslims als de christenen ruimte om hun zorgen te uiten. Opvallend was te merken dat de meeste moslims ook tegen invoering van allerlei islamitische wetgeving zijn en voor gelijkwaardige behandeling van moslims en christenen. In Gambia zijn veel gematigde moslims die bang zijn voor de extremistische praktijken zoals die zich voordoen in veel andere (Afrikaanse) landen, zoals bijvoorbeeld in Nigeria (Boko Haram, IS, Al Qaida etc.). Tot nu toe hebben de christenen en moslims altijd in relatieve vrede met elkaar samengeleefd in Gambia. Ondergronds is er wel sprake van verdrukking, met name uitsluiting door familie, maar verder is er nog geen sprake van extremisme. Inmiddels is het proces rondom de nieuwe statuten in de afrondende fase en als christenen kunnen we er helaas niet blij mee zijn. De zinsnede dat Gambia een seculiere staat is, is eruit gehaald. Er staat wel dat de president en het parlement Gambia niet tot een islamitische staat kunnen uitroepen. Er is echter wel een maar…: er staat niet in de statuten dat er hiervoor geen amendement ingediend kan worden. Dit betekent dat de president en het parlement op elk moment kunnen besluiten om Gambia alsnog tot een islamitische staat uit te roepen. Aangezien de overgrote meerderheid van hen islamitisch is zal het niet veel moeite kosten om het amendement er door te krijgen. Ook staat in de statuten dat de sharia (islamitische wetgeving) doorgevoerd zal worden. Vooralsnog gelukkig alleen voor de moslims, al staat dat er niet heel duidelijk. Dit houdt in dat moslims op het gebied van bijvoorbeeld huwelijk, begrafenis, erfenis en adoptie volgens de islamitische wetgeving berecht zullen worden. Naast dit gegeven zien we ook een omslag komen in de islamitische sfeer in Gambia. Waar je een paar jaar geleden geen vrouwen met boerka’s zag (lange gewaden voor islamitische vrouwen waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn) zien we die nu steeds meer. Er verrijzen op meerdere prominente plekken immense moskeeën, gefinancierd door Saoedi Arabië. Een extremistische islamitische groepering, de zogenaamde Salafisten, krijgt ook in Gambia steeds meer voeten aan de grond. Deze extremistische sekte binnen de islam heeft een eigen radiostation in Gambia, ook gefinancierd door Saoedi Arabië, waar ze de zogenaamde traditionele moslims proberen te ‘bekeren’ tot hun extremistische doctrine. Deze Salafisten hebben hun eigen Arabische/islamitische scholen waar al veel Gambiaanse jeugd is geradicaliseerd en klaargestoomd wordt om (in het buitenland) de jihad te strijden (de islamitische heilige oorlog). Het doel van deze Salafisten is om van Gambia een islamitische staat te maken waar de sharia-wet geldt voor alle inwoners. In een artikel, geschreven door de Gambiaanse moslim Momoudou Lamin Yaffa, staat dat we (regering en inwoners van Gambia) ons moeten realiseren dat de manier waarop de islam gepropageerd wordt door deze Salafisten een broedplaats is voor gewelddadig extremisme en intolerantie. Deze extremistische islamitische sekte is over de hele wereld actief en ze worden dus voornamelijk gefinancierd vanuit Saoedi Arabië. Uit onderzoek is gebleken dat Saoedi Arabië al meer dan 100 biljoen Amerikaanse dollars de wereld ‘ingepompt’ heeft voor de verspreiding van hun doctrine. Hun ultieme doel is om van elk land een islamitische staat te maken. Hun tactiek is dat ze, wanneer ze in de minderheid zijn, zich gematigd opstellen (ook wel hun mekka-gezicht genoemd), vreedzaam omgaan met de ‘traditionele’ moslims en anders gelovigen (ook christenen). Echter door infiltratie in de overheid en andere belangrijke posities proberen ze steeds meer invloed te krijgen en op het moment dat ze in de meerderheid zijn wordt hun extremistisch gedachtegoed ook omgezet in feitelijk extremistisch handelen (ook wel hun ‘medina-gezicht’ genoemd). Zien we dit niet gebeuren in meerdere Europese landen, ook in Nederland?!

Voedselproject
We hebben de laatste weken verschillende oproepen gedaan voor hulp voor het voedselproject. Hier is door veel mensen gul op gereageerd. We hebben al veel families blij kunnen maken met een voedselpakket en binnenkort hopen we weer heel veel families te kunnen helpen. In totaal kunnen we op deze manier al 247 gezinnen helpen! Bedankt voor uw en jouw bijdrage!

Lockdown
Eind vorige week is de ‘state of emergency’ met 90 dagen verlengd, tot november. De besmettingen in Gambia lopen snel op. Ziekenhuispersoneel weigert te gaan werken vanuit angst om besmet te raken. Er zijn al twee ziekenhuizen gesloten vanwege ondercapaciteit onder personeel (in die ziekenhuizen zijn meerdere zorgmedewerkers besmet geraakt). Er is een complete lockdown ingegaan. Niemand mag zonder dringende reden van zijn erf af. Als je dat wel doet riskeer je een boete. Geen enkele bijeenkomst is meer toegestaan en iedereen moet verplicht een mondkapje dragen. Helaas kunnen we nu opnieuw niet meer naar de kerk. Arnest zal de preken online inspreken. Alle winkels moeten dicht, met uitzondering van de winkels met essentiële verkoopwaar zoals de supermarkten. Een groot probleem voor de Gambianen want de meesten hebben een eigen handeltje. Ook voor de vele taxichauffeurs wordt het probleem zo nog groter. De overheid doet helemaal niets om de inwoners te helpen. Als gezin hebben we besloten om te hamsteren omdat onze ervaring is dat de meesten zich niet aan de maatregelen zullen houden. Zorgelijke situatie dus in Gambia maar de wetenschap dat het de Heere niet uit de hand loopt en dat Hij overal een hoger plan mee heeft geeft ons het vertrouwen om niet bang te zijn. De Heere vraagt ons om in alles blij en dankbaar te zijn. We bidden dat we dit door Gods genade steeds mogen blijven vasthouden.

Uitnodiging Gambia-event D.V. zaterdag 5 september a.s.
Wellicht hebben jullie de persconferentie van premier Rutte ook bekeken/beluisterd vanavond. In Nederland is er ook nog steeds voorzichtigheid geboden maar we zijn blij dat het Gambia-event (vooralsnog) toch door kan gaan. Uiteraard houden we goed rekening met de corona-maatregelen. Gezondheid voorop! Daarom is de bijeenkomst opgedeeld in 3 shifts zodat er voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden. Ook is er desinfecterend handgel beschikbaar, zijn er vaste zitplaatsen en worden hapjes en drankjes bediend. In eerste instantie was het idee om het event niet door te laten gaan maar vanwege de teleurstellende reacties die we kregen hebben we gekeken naar een alternatief. Voor velen is het een soort Gambia-reünie geworden. Zeker nu reizen naar Gambia niet mogelijk is, is het voor sommigen fijn om toch even in Gambia-sfeer te zijn. Ook voor mensen die nog nooit in Gambia geweest zijn maar ons en ons werk in Gambia een warm hart toedragen belooft het een mooie bijeenkomst te worden! Arnest en ik hopen er ook bij te zijn (via Skype op de beamer)! Zien we je daar?

De bijeenkomst is deze keer in Veenendaal. Het vindt buiten plaats, maar is volledig overdekt zodat het ook bij regen door kan gaan. Nadat je je aangemeld hebt via dit online formulier ontvang je (ongeveer een week van tevoren) een e-mail met daarin verdere details zoals het adres.