Over ons werk & herinnering kampvuuravond

Deze een keer een blog met wat andere inhoud. In de blogs beschrijf ik normaal gesproken een paar specifieke gebeurtenissen. Helaas lukt het niet om alles te beschrijven wat we meemaken en doen in Gambia. Omdat we steeds vaker de vraag krijgen waar we ons allemaal mee bezig houden hierbij een overzicht.

Kerkplanting
In 2016 is Arnest als evangelist een gemeente gestart in Serrekunda, onder een mangoboom op het erf van een familielid. Inmiddels is er een stenen kerkgebouw en de gemeente telt nu ongeveer 30 leden. Arnest gaat elke zondag voor in deze gemeente. Daarnaast leidt hij enkele jongemannen uit de gemeente op in de hoop dat ze in de toekomst een leidinggevende functie in de kerk kunnen innemen. Andrea is gestart met een bijbelstudieclub voor vrouwen.
We zijn dankbaar dat we in juni dit jaar een tweede gemeente konden starten in Galowya, een dorpje meer in het binnenland. De kerkdiensten vinden plaats in de achtertuin van één van de dorpsbewoners. Een paar houten palen met daarop zinkplaten zijn voor nu voldoende (zie foto onderaan deze blog). In de toekomst hopen we een stuk grond te kunnen kopen om daarop een stenen gebouw te plaatsen. Ons verlangen is dat er nog veel meer kerken geplant mogen worden. Alles tot eer van God.

Christelijke basisschool
Christelijke scholen zijn hard nodig in Gambia. Zover wij weten zijn de meeste scholen die de naam ‘christelijk’ dragen niet per se christelijk. Er liggen soms wel bijbels in de klas maar die worden niet geopend, er wordt op sommige ‘christelijke’ scholen zelfs les gegeven in de Koran. Er zijn slechts enkele zogenaamde christelijke missiescholen, die, naast uiteraard kwalitatief goed onderwijs, de kinderen willen bereiken met het Evangelie. Als kerkelijke gemeente zien we de noodzaak van goed christelijk onderwijs en daarom hebben we besloten een christelijk schooltje te starten. De naam van de school wordt Ebenezerschool (in het Nederlands: Eben-Haëzerschool). We zitten momenteel midden in de voorbereidingen. Eind deze week hopen we te beginnen met de bouw, het maken van de stenen. Verschillende gemeenteleden zullen hierbij helpen. Ook andere zaken moeten geregeld worden; logo, uniformen, aanmeldingsformulieren, lesmethoden. Het meubilair is ook een belangrijk onderdeel van de school. We hopen dat hier in Gambia te laten maken, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er een school is in Nederland die meubels over heeft.

Evangelisatie
Arnest weet zich geroepen als evangelist. Dit is niet een taak voor een specifiek moment in de week maar het tekent ons hele dagelijks leven. In de ontmoetingen onderweg, in de buurt, op ziekenbezoek. Toch is het ook goed om momenten te plannen voor evangelisatie. Een paar keer per week gaan we samen op pad voor straatevangelisatie, we bezoeken buren en gaan langs bij verschillende compounds dicht bij huis of verder weg. Ook spreken we mensen aan op straat. In Gambia is het niet heel moeilijk om een gesprek over God of geloof te beginnen want de meeste Gambianen zijn erg religieus (Islam). Echter als het gesprek richting de Heere Jezus gaat wordt het wat lastiger, al zien we ook heel regelmatig een openheid voor het Evangelie. Het gebeurt ook niet zelden dat, als we een moslim één op één spreken dat hij of zij aangeeft eigenlijk diep van binnen christen te zijn en te weten wat de waarheid is. Maar vanwege de angst voor familie en uitsluiting houdt men dit verborgen.

Opvang verdrukte christenen
In Gambia hebben we de Christian Care Foundation The Gambia (CCFG) opgericht. Het hoofddoel van de stichting is de verspreiding van het Evangelie en daarnaast ook opvang van verdrukte christenen. Meer dan 90% van de Gambianen is moslim. Degenen die zich tot het christelijk geloof bekeren ervaren bijna altijd problemen in de familiesfeer, niet zelden met uitsluiting als gevolg. Voor deze verdrukte christenen wil de CCFG een tijdelijke opvang bieden. Daarnaast geloven we ook dat meer mensen voor hun christelijke geloof uit zullen durven komen wanneer ze weten dat er een plek is waar ze veilig kunnen wonen als ze door hun familie verstoten worden. De status op dit moment: we hebben een stuk land op het oog in het dorpje Latrya. Het projectplan is klaar, de architect heeft de tekeningen gemaakt en binnenkort hopen we te kunnen starten met de bouw van de opvang.

Bijbelverspreiding
Als CCFG distribueren we ook bijbels in Gambia en enkele dorpen in Senegal. De bijbels krijgen we gratis aangeboden door de GBS. Op dinsdag zijn we altijd aanwezig bij een predikantenbijeenkomst en dit is ook de plek waar we de bijbels verspreiden zodat de dominees ze weer verder kunnen verspreiden. Er is een grote vraag naar bijbels! We vragen altijd (foto)verslagen van het uitdelen van de bijbels en het is mooi om de verschillende getuigenissen te horen en de dankbare gezichten op de foto’s te zien.

Dagelijks leven
Ik begon de blog met te schrijven dat ik in deze blog zou noemen waar we ons allemaal mee bezig houden. Ik zou onvolledig zijn als ik niet de alledaagse dingen zou benoemen, want die nemen toch ook best een groot gedeelte van de tijd in beslag. Een wasmachine hebben we niet, dus alle kleding met de hand wassen. Dagelijks naar de markt voor verse boodschappen. En nee, geen kant-en-klaar maaltijden of kipfilets te vinden :-). Ook sta ik elke dag weer versteld van al het fijnzand en stof in huis en is mijn kennis over de meest uiteenlopende insectensoorten behoorlijk uitgebreid. Maar ik klaag niet want ik mag dan wel een echte Afrikaanse man hebben; ik ben erg trots op hoe hij, dwars tegen zijn cultuur in, geregeld naar de markt gaat voor boodschappen, in de keuken staat en mij helpt met het huishouden.

Tenslotte
We hopen dat, na het lezen van de verschillende activiteiten die we mogen doen, niet de gedachte ‘O, wat doen ze veel’ de boventoon voert. Het is Gods werk waar wij bij gebruikt worden. Door het inzicht wat we u gegeven hebben in de verschillende werkzaamheden hopen we dat u betrokken raakt op het werk, vooral in gebed. Het werk gaat hier echt niet altijd voorspoedig of met de snelheid waarmee we het graag zouden zien. Maar dat is ook goed, want dat geeft ons steeds weer een afhankelijke houding tegenover de Heere. Gods tijd is de beste tijd, in alles. Het is echt bijzonder dat we van zo dichtbij mogen zien hoe de Heere werkt.

Herinnering kampvuuravond
Hierbij wil ik je ook herinneren aan de kampvuuravond aanstaande zaterdagavond in Opheusden. Ook als je ons niet (goed) kent ben je van harte welkom. We horen dat sommigen niet komen omdat wij er zelf niet zijn maar voor ons is het erg bemoedigend als wel veel mensen belangstelling tonen, ook al zijn we er zelf niet fysiek bij aanwezig zijn. Overigens hopen we wel via een live skype-verbinding aanwezig te zijn. Zien we je daar?! Hieronder nogmaals de uitnodiging. Aanmelden kan nog! Vergeet je niet aan te melden door een mailtje te sturen naar het e-mailadres in de uitnodiging.

Arnest is net terug van de markt.

Welkom!
De tweede gemeente in het dorpje Galowya, hier nog zonder zinkplaten.