Kerstwens en terugblik

Kerstwensen
Voor de kerst nog even bericht vanuit Gambia. Als familie maar ook als kerkelijke gemeente wensen wij u allemaal gezegende kerstdagen toe. Het is genade dat we, in een wereld die bloedt uit duizend wonden, mogen gedenken dat de Messias Jezus Christus in deze wereld gezonden is om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Door Zijn lijden, bloeden, sterven en opstanding is er vergeving en eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft. Juist ook in deze tijd mogen we er wel bewust van zijn dat er zoveel mensen om ons heen leven die deze boodschap nog niet gehoord of begrepen hebben. Spreekt u op uw eigen plekje in deze wereld over de goedheid en bereidheid van deze Zaligmaker? God is er duidelijk over in Zijn Woord: Hij wil dat iedereen behouden wordt!

Terugblik
Op het moment van schrijven ben ik een nachtje in een hotel in de buurt van ons huis. Vier vriendinnen uit Nederland zijn op vakantie in Gambia en hebben een 2-daagse excursie met overnachting in het binnenland. Ze weten hoe druk we zijn en boden ons spontaan aan dat we dat nachtje wel op hun hotelkamer mochten. Arnest kon niet omdat hij vanmorgen (na een lange tijd gesuspend te zijn, waar ik eerder over geschreven heb) weer voor mocht gaan tijdens een predikantenbijeenkomst maar ik maak dankbaar gebruik van het aanbod. Heerlijk even tijd om alleen te zijn, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te laten passeren en zegeningen te tellen.

De zegeningen zijn te veel om allemaal te benoemen maar wat zijn we persoonlijk gezegend met een goede gezondheid. Na onderzoeken in het ziekenhuis in Nederland kregen Arnest en ik beiden een goede uitslag. We zijn dankbaar dat de Heere ons, hoewel met gebrek, nog in Zijn Koninkrijk heeft laten arbeiden. In het afgelopen jaar mochten de verschillende projecten een goede voortgang hebben; de eerste ex-moslims hebben een veilig onderkomen gevonden in het opvanghuis, de kerk in Galoya heeft ramen en deuren en is betegeld, het stuk grond waar de derde gemeente komt is ommuurd en we konden beginnen met de bouw van ons eigen huis. Daarnaast, wat belangrijker is maar minder zichtbaar, mochten we geestelijk leven en geestelijke groei opmerken bij verschillende gemeenteleden en is er ook Zaad gestrooid in vele harten tijdens evangelisatiegesprekken en -activiteiten. We bidden dat dit alles gezegend mag worden.

Bedankt!
We willen u, die voor ons bidt, met ons meeleeft en ons materiaal of financieel ondersteunt daarvoor hartelijk danken. Wij zijn, menselijk gesproken, volledig afhankelijk van giften uit Nederland. Het is zo bijzonder om te ervaren dat de Heere uw harten geneigd heeft om te geven het afgelopen jaar. De betrokkenheid vanuit Nederland is gegroeid. We vinden het dan ook mooi om tijdens verlof in Nederland in het hele land getuigenis te mogen geven hoe de Heere verder gaat met de bouw van Zijn Koninkrijk in Gambia. Ook het komende jaar A.D. 2024 hopen we weer een aantal weken naar Nederland te komen om presentaties te geven. Mocht u ons een presentatie willen laten geven in uw kerk, school of vereniging, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons thuisfrontteam: thuisfrontteamgambia@hotmail.com.

Tenslotte wil ik nog iets bijzonders met jullie delen. Onze auto heeft al langere tijd problemen, regelmatig moesten we het naar de garage brengen. Bij de laatste controle bleek de auto niet meer te repareren. Ontzettend balen. Zonder auto wordt ons werk hier erg bemoeilijkt en vertraagd. Na overleg met ons thuisfrontteam is besloten dat we op zoek moesten naar een nieuwe (tweedehandse) auto. Omdat de wegen in Gambia slecht zijn; kuilen, hobbels, mul zand, modder hebben we een sterke auto nodig. Echter; hoe sterker de auto/motor, hoe duurder. Toch heeft het thuisfrontteam akkoord gegeven om op zoek te gaan naar een sterke Nissan 4×4, in vertrouwen dat het goed zou komen met het geld. En dat is wonderlijk gebeurd. We zagen gisteren (maandag) de auto waar we naar op zoek waren en ook gisteren hoorden we dat er het afgelopen weekend twee grote giften binnengekomen zijn waardoor de auto gekocht kon worden. De Heere voorziet! Ik moest ook nu weer denken aan mijn favoriete Engelse spreuk: “Where God guides, He provides” (waar God leidt daar voorziet Hij). Hartelijk dank aan al degenen die zich door de Heere hebben laten gebruiken om een middel te zijn in Zijn hand.

Bericht van het thuisfrontteam
Ook als thuisfrontteam zijn we dankbaar voor alle zegeningen. Het afgelopen jaar mochten we veel activiteiten organiseren en het doet goed als daar door u enthousiast op gereageerd wordt. Velen van u hebben onze verkoping, de kampvuuravond of de zangavond bezocht en ook tijdens de recente eindejaarsactie hebt u blijk gegeven van uw betrokkenheid. Hartelijk dank daarvoor. We zijn dankbaar dat we als team eensgezind ons werk mogen doen en we bidden dat de Heere ook in het nieuwe jaar Zijn zegen wil geven.
Mogen we, zo vlak voor het nieuwe jaar, nog één keer een oproep doen? Arnest en Andrea zijn druk bezig met de bouw van hun missiehuis. Het stuk grond is aangekocht, de eerste stenen zijn gemaakt en binnenkort zal er gestart worden met de fundering van het huis. Er zijn echter nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar om het huis af te bouwen, terwijl de tijd dringt. Mogen we u vragen om een eindejaarsgift? U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van Stichting HVC; NL51 ABNA 0561 4551 39 o.v.v. ‘8015-huisvesting’. Omdat stichting HVC een ANBI status heeft is uw gift belastingaftrekbaar.

De ommuring van het stuk grond voor de derde gemeente is inmiddels af. Op de foto wordt er nog aan gewerkt.
Er zijn inmiddels al heel wat stenen gemaakt voor ons missiehuis. Dit gebeurt allemaal met de hand; cement, zand en water mengen, in een mal en vervolgens drogen in de zon (en dagelijks bewateren zodat ze goed hard worden).