Kerst, voedselpakketten en BACM

Terugblik kerst
Graag neem ik u nog eventjes mee naar een paar weken geleden. De viering van kerst in de kerkelijke gemeente. In Gambia kennen we geen 2e kerstdag. Er wordt een kerkdienst gehouden in de nacht voorafgaand aan (1e) kerstdag. De dienst begint om 22.00 uur en eindigt stipt middernacht waarna we elkaar een gezegende kerst toewensen. De zondag na kerst stond ook nog in het teken van de geboorte van de Heere Jezus. Het was bijzonder om met elkaar stil te staan bij dit heugelijke feit in de geschiedenis.
In Gambia is het gebruikelijk om als gemeente iets te doen aan kerstcadeautjes/kerstpakketten. Dit jaar hadden we een wel hele mooie verrassing voor alle leden. Tijdens een evenement in Nederland dat in het teken stond van ons werk in Gambia heeft mijn broer Bertjan een actie georganiseerd waarbij iedereen die wilde een bedrag kon sponsoren voor een kerstpakket voor een medebroerder/-zuster uit onze gemeente. In het pakket zat onder andere: thee, koffie, spaghetti, suiker, tandpasta, stroopwafels etc. In totaal werden er bijna 50 pakketten gesponsord! Het was prachtig om te zien hoe blij en dankbaar iedereen was bij de ontvangst van het pakket. We willen hierbij nogmaals alle sponsors hartelijk danken!

Actie voedselpakketten afgerond
Aan het eind van het afgelopen jaar hebben we ook de actie voor voedselpakketten afgerond. Ruim 400 families hebben we, dankzij de gulle giften van veel Nederlanders, kunnen helpen met 50 kilo rijst, uien, olie en maggi. We waren onder de indruk hoe jullie vanuit Nederland bereid waren om te geven. We bidden dat de Heere jullie en je gift wil zegenen. Vanwege de privacy van onze broeders en zusters publiceren we geen foto’s van de ontvangers maar de gezichten spraken boekdelen. We ontvingen veel dankwoorden, gebed en zegeningen, ook voor u als sponsor. Voor ons was het ook heel bijzonder om gebruikt te worden om de armen een handreiking te doen, het maakte ons vooral heel klein.

BACM zegeningen en uitdagingen
We zijn dankbaar en blij om te kunnen melden dat we deze week, opnieuw dankzij een gift vanuit Nederland, weer wat verder kunnen met de bouw van de tweede gemeente in Galowya. Het bemoedigt enorm dat ondanks corona Gods werk doorgaat. Gods hand is niet verkort.
Helaas is het ook een gegeven dat satan altijd zal proberen (!) het werk van God teniet te doen. Nadrukkelijk zeg ik proberen want slagen zal hij nooit (hij is al verslagen). Zoals ik in de vorige blog heb geprobeerd uit te leggen merken we ook in Gambia de listige aanslagen van de duivel. Voor het volgende vragen we uw gebed. De eerste gemeente in Serekunda is gebouwd op het erf van (islamitische) familieleden van Arnest. Met toestemming mochten we een kerk bouwen en we hoeven zelfs geen huur te betalen (alles is contractueel vastgelegd). We hebben het kerkgebouw in 2020 flink gerenoveerd, nieuw dak erop en de muren opnieuw geverfd. Uiteraard heeft dat best wat geld gekost. Nu is het zo dat de familie waar de kerk staat wat familieleden in Engeland heeft wonen. Zij zijn vanuit Gambia naar Engeland geëmigreerd en officieel de eigenaren van het stuk land waar de kerk op staat. Deze mensen eisen nu ons kerkgebouw op en willen er appartementen van gaan maken. De familie die er woont accepteert het niet maar de oude moeder zwicht onder de druk van haar kinderen in Engeland (zij is ook financieel afhankelijk van hen). Om een lang verhaal kort te maken; er is veel getouwtrek en als God het niet verhoedt zal het eindigen in een rechtszaak.  De BACM wil in de (nabije) toekomst een stuk land kopen om daarop een kerk te bouwen zodat dit soort problemen zich niet opnieuw voor kunnen doen. Voor de huidige situatie willen we u vragen om met gebed om ons heen te gaan staan. We brengen het in de hand van de HEERE, Die harten neigt naar Zijn wil (Spreuken 21:1).

PS: voorafgaand aan een kerkdienst in december hebben we deze video getoond over het proces van de BACM.

Bericht van het thuisfrontteam van Arnest en Andrea
Als thuisfrontteam staan we van harte achter het werk dat Arnest en Andrea onder Gods leiding in Gambia mogen doen. Wij bieden hen daarbij vanuit Nederland op meerdere gebieden ondersteuning (gebed, moreel, logistiek en financieel). Arnest en Andrea doen hun werk in Gambia op vrijwillige basis maar hebben, om hun werk goed en effectief te kunnen doen, wel inkomsten nodig voor hun levensonderhoud. We zijn dankbaar dat er een achterban is die van harte met hen meeleeft, ook financieel. Echter is er nog wel een tekort in de begroting. Door alles rond corona is het voor ons als thuisfrontteam ook niet meer mogelijk om allerlei acties te organiseren om de tekorten aan te vullen. Daarbij zou het mooi zijn als het budget rond kan komen met maandelijkse sponsors zodat de opbrengst van andere acties 100% naar de verschillende projecten kan gaan. Voelt u zich betrokken op het werk van Arnest en Andrea in Gambia, zou u er dan over willen nadenken om te helpen zodat zij dit werk kunnen blijven doen? Met een klein bedrag per maand zouden we heel blij zijn. Omdat Arnest en Andrea aangesloten zijn bij stichting HVC is uw gift belastingaftrekbaar. Klik hier voor de link naar de website van stichting HVC. Hartelijk dank, ook namens Arnest en Andrea.

Gemeenteleden met hun kerstpakket uit Nederland
Dankzij een gift verder met de kerkbouw in Galowya