Investeren in Gambia│Paaswensen

Onlangs hadden we bezoek van Quadraat Global. Quadraat Global start, beheert en ondersteunt bedrijven in ontwikkelingslanden namens beleggingsfondsen en investeerders. Samen met Bram Quaak van Quadraat en Gerwin van Vliet als potentiële ondernemer in Gambia hebben we onderzoek gedaan naar businessmogelijkheden in Gambia. Zoals u weet zijn we voor inkomsten voor ons persoonlijk en voor de kerken en projecten afhankelijk van giften. Op termijn is de verwachting dat de business(es) in Gambia de in Nederland georganiseerde fondsenwerving kunnen ondersteunen.

Na tal van gesprekken met onder andere de overheid, bedrijfsbezoeken etc. zijn er twee businessmogelijkheden naar voren gekomen die middels een businessplan verder onderzocht zullen worden: 1. Vastgoed
2. Kippenfarm

Door middel van de business(es) verwachten we grote werkgelegenheid te kunnen creeëren voor de lokale bevolking. Op dit moment is de werkloosheid in Gambia namelijk erg hoog, ook onder jongeren. Daarnaast hopen we een bijdrage te leveren aan de verbetering van de economisce marktpositie van Gambia, onder andere door het verminderen van import. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het businessplan. Afrika is een continent dat volop in ontwikkeling is en waar veel kansen liggen voor ondernemingen. Bent u of kent u een investeerder / investeerders die geïnteresseerd zijn in een mooi bedrijf in Gambia? Neem dan vrijblijvend contact op met Bram Quaak van Quadraat, tel: 06-26642595 of per e-mail: bram@quadraat.global.

Vanuit Gambia wensen wij u gezegende Paasdagen toe. In Gambia wordt door moslims momenteel de ramadan gehouden en overal zien we lammeren te koop om over een tijdje geslacht te worden. Het geeft ons de gelegenheid om met de mensen te spreken over hét Lam Dat al geslacht is. De Heere Jezus heeft het enige nodige zoenoffer gebracht door de dood te sterven die wij hebben verdiend. En Hij is ook weer opgestaan, Hij ís de Opstanding en het Leven. Een heerlijke boodschap die we ook in Gambia nog steeds mogen brengen.

Bram Quaak, Gerwin van Vliet en Arnest in overleg over businessmogelijkheden in Gambia