Hoop in verdrukking

Opvanghuis voor verstoten christenen
We zijn blij te kunnen melden dat we de laatste fase ingegaan zijn voor de afbouw van het opvanghuis (safehouse) voor verdrukte christenen. Het laatste bedrag dat nodig was om te kunnen openen is op een bijzondere manier bij elkaar gekomen en het was precies genoeg. De Heere voorziet! De komende tijd hoopt de Christian Care Foundation (de Gambiaanse stichting die het project leidt en waarvan Arnest de oprichter en voorzitter is) aan de slag te gaan met de afbouw van de ommuring, er zal een diepe waterpomp geboord worden, elektriciteit aangelegd en de appartementen zullen ingericht worden zodat we ook echt mensen kunnen gaan opvangen. Uiteraard blijft er ook na de opening nog hulp nodig; er moet nog een buitenkookplaats gebouwd worden, een huisje voor de bewakers, een opslagruimte etc. We hopen ook dat er voldoende fondsen binnen zullen komen om naast de vijf al bestaande appartementen nog meer appartementen te bouwen zodat we meer mensen kunnen helpen. Fondsen blijven nodig. Overigens is het doel dat het opvanghuis zich op termijn zelfstandig redt, zonder hulp vanuit het buitenland. Om die reden willen we graag een guesthouse bouwen zodat de opbrengsten daaruit besteed kunnen worden aan het onderhoud en ontwikkeling van het opvanghuis. We hopen u op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Daarnaast willen we uw aandacht vragen voor een prachtig concert dat is georganiseerd door Jan en Carla den Hertog in de Emmaüskerk in Barneveld op D.V. 27 mei a.s. Jan Dirk van Nifterik, directeur van stichting HVC, hoopt wat te vertellen over het project. Zie deze link voor meer informatie over het concert. Van harte welkom!

Toename intolerantie
De nood om verstoten christenen op te vangen wordt steeds groter in Gambia. Waar Gambia voorheen nog bekend stond om redelijke tolerantie tussen moslims en christenen staat dat op dit moment onder flinke spanning. Er is een imam (Islamitisch religieus leider) die de boel aan het opruien is en al veel andere imams en moslims heeft meegetrokken. Er is een rechtzaak aangespannen tegen vijf christelijke scholen omdat zij meisjes niet toestaan een hoofddoek of boerka te dragen. Ouders van deze meisjes hebben er echter zelf voor gekozen om hun kinderen naar een christelijke school te sturen, er zijn genoeg Islamitische en overheidsscholen waar ze ook terechtkunnen. De reden dat veel moslims hun kinderen graag op een christelijke school willen hebben is omdat de resultaten van de christelijke scholen veel beter zijn dan de andere scholen. De Islamitische leiders vinden echter dat de godsdienstvrijheid van deze meisjes ingeperkt wordt. Ze vergeten erbij te vermelden dat christelijke scholen verplicht worden om Islamitische studies te geven aan al hun leerlingen en verplicht een gebedsruimte te hebben waar Islamitische leerlingen hun gebeden kunnen doen. Daarnaast worden op verschillende overheidsscholen christelijke meisjes verplicht om een hoofddoek te dragen (zie foto onderaan de blog). Op Goede Vrijdag en Paasdag zijn verschillende kerken belaagd door stenengooiende moslims. Maar.. de Heere werkt dwars door alles heen! Vandaag werden we gebeld door een vriend, dominee en medebestuurslid van de Christian Care Foundation; John. Een imam passeerde zijn kerk en sprak hem aan. Hij heeft een aantal jaar in Mauritanië en Egypte de koran bestudeerd. Terug in Gambia is hij de koran gaan vergelijken met de Bijbel en hij is onlangs tot geloof gekomen. Hoe bijzonder! Hij gaf aan dat hij niet hypocriet wil zijn en dat hij publiekelijk zijn bekering tot het christendom wil gaan bekendmaken. Dat dit flinke consequenties voor hem zal hebben dat is duidelijk, dat weet hij maar al te goed. Hij vroeg aan pastor John of hij op één of andere manier door de kerk of de kerkelijke community opgevangen/beschermd zou kunnen worden op het moment dat hij met het nieuws naar buiten komt.  Bijzonder hoe de Heere deze man leidde naar een bestuurslid van de Christian Care Foundation.. en uiteraard willen wij hem helpen.

Bidt u alstublieft voor deze imam en vele andere ex-moslims die het vaak ontzettend zwaar hebben. Ook voor de haatpredikende imams is gebed gevraagd. Er zijn audioberichten onderschept waarin imams zeggen dat de christenen in Gambia vermoord moeten worden. Er zijn ‘sportscholen’ opgericht die gebruikt worden om terroristen te trainen. Tenslotte vragen we ook uw gebed voor de autoriteiten, de overheid om volgens de wet te handelen die nog steeds zegt dat christenen en moslims gelijke rechten hebben in Gambia. Bovenal bidden we hen Gods genade toe die rijk genoeg is om de grootste verdrukker te arresteren. Denk maar aan de Bijbelse geschiedenis van Paulus.

Christelijke meisjes op een openbare school worden verplicht een hoofddoek te dragen. Met een hoofddoek op, maar wel met de Bijbel voor zich (zie tafel vooraan).
Demonstraties van vrouwen met een boerka in de hoofdstad Banjul, als protest tegen christelijke scholen die het dragen van hoofddoeken niet toestaan in hun school.
Gods werk gaat door! Drie christelijke meiden die voor het eerst in hun leven een eigen Bijbel hebben.. met dank aan de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). De Bijbelverspreiding gaat door! “You shall know the truth and the truth shall set you free!” (Johannes 8:32)