Geen blijvende stad

Ami, buurmeisje en klasgenootje van onze dochter Yama, is vaak bij ons in huis en eet ook bijna dagelijks mee. Zo gaat dat in Afrika, men gaat ervan uit dat je op elk (on)gewenst moment mee kunt eten. Inmiddels ben ik daaraan gewend en vind ik het ook iets heel moois hebben. Het is ook bijbels om gastvrij en herbergzaam te zijn. Na elke avondmaaltijd lezen we uit de Engelse kinderbijbel van Van Dam. Ami is moslim maar luistert altijd heel geïnteresseerd. Regelmatig hebben we naar aanleiding van deze bijbelgedeelten mooie gesprekken. Soms komt het dan ook op het verschil tussen de islam en het christendom. Ami gaat af en toe ook mee naar de kerk. Onlangs vertelde ze onder het eten dat ze christen wilde worden, wachtend op onze reactie wat ze hiervoor moest doen. We hebben haar mogen uitleggen waarom ze er niets voor hoeft en kán doen. We bidden dat de Heere in haar hart wil (blijven) werken. Gebed heeft ze nodig en ook haar moeder, die een mentaal probleem heeft en Ami regelmatig zwaar mishandelt en gebed voor haar islamitische klasgenootjes die haar pesten omdat ze met ons meegaat naar de kerk. Bidt u mee voor dit 11-jarige meisje?

Aankoop grond
We zijn erg blij te kunnen meedelen dat we in een gevorderd stadium zijn voor de aankoop van een stuk grond waarop het opvanghuis gebouwd zal worden. Na een lange zoektocht en veel teleurstellingen hebben we nu een plek gevonden waarvan we geloven dat dit de plek is waar de Heere dit opvanghuis wil hebben. Hij wees ons duidelijk naar één specifiek dorp; Mamuda. In een week tijd ontvingen we van drie verschillende personen een telefoontje over een stuk land wat te koop zou zijn, allemaal in Mamuda en allemaal op een andere plek in het dorp. Arnest is naar deze plekken geweest maar helaas waren twee locaties boven het budget. Eén locatie was binnen het budget maar had wat nadelen. Tijdens het bezoek aan deze stukken grond kwam Arnest langs een stuk land waarvan hij meteen enthousiast werd; het leek de perfecte locatie. Maar zover bekend was het niet te koop. Toen Arnest thuis kwam vertelde hij over dit land en samen hebben we gebeden of de Heere ons het juiste stuk land wil aanwijzen en deuren wil openen als het dit betreffende stuk land is. Twee dagen later kwam er een jongen bij ons op bezoek voor iets heel anders maar we vertelden hem dat we op zoek waren naar een stuk land en of hij wilde helpen rondkijken. Dat wilde hij wel en een dag later kregen we een telefoontje van hem dat zijn overbuurman een gedeelte van zijn land wilde verkopen. Kort daarna ging Arnest erheen, en wat bleek.. deze jongen woont ook in Mamuda en het land van zijn overbuurman is het land waar we voor gebeden hadden! Bij de onderhandelingen met de eigenaar bleek dat hij ook christen is en toen hij hoorde wat het doel is waarvoor we het land willen kopen deed hij behoorlijk wat van de vraagprijs af zodat het voor ons mogelijk was om het te kunnen betalen. We hopen de aankoop binnenkort af te kunnen ronden en dan kan er, dankzij sponsors uit Nederland, ook al meteen gestart worden met de bouw van het opvanghuis. God gaat door met Zijn werk!

Kerk in de storm
Zoals we weten heeft de Kerk een driehoofdige vijand: de wereld, satan en onszelf. Dit merken we ook in onze kerkelijke gemeente. We zitten in roerige tijden, van allerlei kanten valt satan de kerk aan. Het ene na het andere dient zich aan. Omdat het niet tot eer van God is zal ik de zaken niet allemaal benoemen. Maar gebed is nodig; voor de kerk, kerkleiders, gemeenteleden en ook voor Arnest en mij. Gebed of de Heere wil blijven sterken om bij alles standvastig te staan in Zijn Woord, ook als je hiermee tegen andermans haren instrijkt. De Heere bewijst juist ook de laatste tijd een getrouw God te zijn die van ons en onze gemeente afweet. Daar zijn we erg verwonderd over en dankbaar voor. Op verschillende manieren wordt de kerk gezegend; leden raken meer en meer geworteld in Gods Woord, het aantal leden neemt toe, steeds meer Nederlanders bezoeken de kerk en de Heere heeft op een bijzondere manier laten merken dat Hij het Hoofd van ‘onze’ kerk is. Daarnaast heeft de Heere van in totaal (11!) jonge gemeenteleden het hart geneigd om te starten met de 4-jaar durende bijbelschool, zelfs als dit soms (grote) offers kost; verlies van deel van inkomsten. Aanstaande zaterdag staat de eerste schooldag gepland. We kijken ernaar uit!

1 Jaar Gambia
Afgelopen dinsdag 5 februari was ik alweer precies één jaar in Gambia. Wat is de tijd snel gegaan en anderzijds voelt het soms als veel langer dan een jaar. Ik wen steeds meer in Gambia maar heb ook nog wel het gevoel dat ik tussen twee werelden zweef; de Europese en de Afrikaanse wereld. Ik verwacht niet dat dat gevoel ooit over zal gaan. Ten diepste ben ik en zijn we allemaal op reis; de Bijbel spreekt er over dat we hier op aarde geen blijvende stad hebben. Zoeken wij de toekomstige stad, het hemelse Jeruzalem? De Heere belooft: Wie zoekt, die vindt.

Het land in Mamuda waar het opvanghuis op gebouwd zal worden.