Gebedsverhoring en opnieuw bezoek thuisfrontteam

In de vorige blog schreef ik dat per maart het huurcontract voor de kerk in Serekunda afloopt en dat de verhuurders al via een advocaat hebben laten weten dat we geen verlenging konden krijgen. Omdat we nog geen stuk grond hebben kunnen vinden zou dat een serieuze uitdaging geweest zijn. Maar de Heere heeft het anders gedacht! De verhuurders belden Arnest op dat we nog een jaar mogen huren. Hoewel met een prijsverhoging maar we zijn erg dankbaar voor deze gebedsverhoring. Nu hebben we nog wat langer de tijd om op zoek te gaan naar een geschikt stuk grond voor de kerk én om ervoor te sparen want de grondprijzen zijn best hoog in en rond Serekunda.

Onlangs zijn Jaco en Petra Verweij, een echtpaar uit ons thuisfrontteam, een week bij ons in Gambia geweest. Het was leuk om ze een inkijkje te kunnen geven in ons werk en leven hier in Gambia. Hieronder schrijven ze een impressie van hun Gambia-ervaring:

“Als laatsten van het thuisfrontteam hebben wij inmiddels ook een bezoekje aan Arnest en Andrea Jassey in Gambia mogen brengen. Door persoonlijke omstandigheden konden we ‘maar’ een week gaan, maar het heeft op ons een behoorlijke indruk gemaakt.
We hebben mogen zien hoe er gebouwd wordt aan het opvanghuis voor ex-moslims. Er zijn nu 5 appartementen klaar en de muur wordt gebouwd. Hier zagen we ook Emmanuel en Antoine hard aan het werk om een muur om het opvanghuis te bouwen, voor de veiligheid. Emmanuel was tot een aantal jaren terug nog een radicale moslim. Maar door Gods genade zet hij zich nu in voor Gods Koninkrijk.
Ook hebben we occulte machten met eigen ogen aan het werk gezien, huiveringwekkend! De duivel gaat rond als een briesende leeuw! In ons land zien we dit niet zo openlijk, maar hier gaat de duivel ook rond om het werk van God te verstoren. Het is zoals Arnest ook in zijn preek zei: Dan brengt de duivel twijfel met de aloude vraag: “Is het ook dat God gezegd heeft…..?” Hebben wij daar oog voor? Arnest preekte in een kerkje in Galowya. Het kerkje heeft alleen muren, open vensters en een dak. Verder zitten we op tuinstoelen en de preekstoel is gemaakt van een stapel stenen. Hoe armoedig zou je zeggen. Maar wat hebben we ook ervaren: zo rijk in God! Zo blij met wat God hen geeft! Arnest preekte ook over wie de belangrijkste plaats in je leven inneemt. Is dat God? Dan mag het ook wat kosten! En in Gambia kost het wat! We moeten nog steeds denken aan die jonge knul die ons met verlangende ogen na keek toen we langs hem reden terwijl we onderweg waren naar de kerk. Hij was daar ook geweest en verlangde het Woord te horen. Maar hij is na een kerkdienst helemaal in elkaar geslagen door zijn familie, omdat hij deze diensten bezocht. Wat is de dienst van de Heere ons waard?!

Het leven in afhankelijkheid van God heeft diepe indruk op ons gemaakt. En keer op keer laat God zien dat hij een Hoorder is van het gebed. Er zijn ook tegenmachten die het evangelisatiewerk tegen willen houden. Dat was ook merkbaar. Maar op het alleronverwacht geeft God nog openingen. Zijn macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan!

We zijn verder nog naar het slaveneiland geweest. Daar werden voorheen de slaven verzameld om verscheept te worden naar Amerika en Europa. We hebben de gebouwen gezien en de kettingen waar ze mee werden gebonden. Er staat daar ook een monument met de tekst: Never Again. Daar hebben we niets meer aan toe te voegen!

Uiteraard hebben we ook in het dagelijks leven daar rondgekeken. Door mensen die daar wonen hebben we Afrikaanse kleding laten naaien. Wie weet ziet u ons daarin nog een keer rondlopen als we een actie voor dit doel organiseren. Wij zijn nu extra gemotiveerd om hier in Nederland ons steentje bij te dragen. Want de financiële nood is groot. Maar God laat zien dat Hij ook daarin voorziet. Bent u ook een middel in Zijn hand, misschien wel door uw financiële gift???

Wilt u meebidden dat dit werk in Gambia zijn voortgang mag hebben onder de zegen van God?

Hartelijke groet,
Jaco en Petra Verweij

Jaco en Petra in de straat waar Arnest en Andrea wonen.