Een nieuw gemeentelid

Op zondag starten we om 9.30 uur met Bijbelstudie waarna de dienst om 10.00 uur begint. Leuk om bekenden uit Nederland in de kerk te ontmoeten. Een vriendin (docente) van mij is er met studenten van de Pabo. Ook twee kennissen die regelmatig in Gambia komen zijn in de kerk. De bijbelstudie gaat over de vraag wat het probleem van ons als mensen is. Omstebeurt vertellen gemeenteleden wat zij in de Bijbel gevonden hebben als antwoord op deze vraag. Ons probleem is onze zonde en dat we onze zonde niet zien. Maar er is verlossing! Jezus Christus heeft de zonden overwonnen en kan je zonden wegnemen en vergeven.

In de kerk is ook een nieuw lid. Een jongeman uit Nigeria. Hij blijkt dominee (geweest) te zijn van een Anglicaanse kerk in Nigeria. Hij vertelt dat hij een paar weken geleden naar Gambia gekomen is omdat hij zich van hogerhand geroepen voelde zich aan te sluiten bij een kerk in Gambia. Hij is naar Gambia gekomen met slechts alleen wat kleding. Toen hij op de eerste zondag in Gambia langs onze kerk kwam is hij naar binnen gegaan en heeft de dienst meegemaakt. Overtuigd dat dit een kerk is waar de waarheid verkondigt wordt is hij gebleven. Vervolgens heeft de familie van de compound waar de kerk op staat (familie van Arnest) hem een slaapplek aangeboden. Hij woont nu bij deze familie. Elke zondag komt hij naar onze kerk. Het is nu al een trouw lid en ook tijdens de Bijbelstudies heeft hij een waardevolle inbreng. Een zegen voor de gemeente!