Een dak voor de kerk

Lieve mensen,

Zo tegen het einde van ons verblijf in Nederland beginnen we Gambia steeds meer te missen. Niet dat het in Nederland niet fijn is, zeker wel. We hebben een mooie tijd gehad, soms iets te druk, maar de tijd met familie, vrienden, kennissen en andere relaties was heel fijn. We hebben mooie ontmoetingen gehad en ons netwerk verder kunnen uitbreiden. In deze blog schrijf ik over een financiële zorg die we hebben over een dak voor de tweede gemeente, een terugblik op de laatste weken, een update over onze gezondheid en een bijzondere nieuwe ontwikkeling.

Een dak voor de kerk
Ik start deze blog met iets wat ons wat zwaar op het hart ligt. Er zijn nog onvoldoende financiële middelen om het dak op de tweede gemeente te bouwen. Hiervoor is een bedrag nodig van €6.500. De bouw van de kerkmuren is stapje voor stapje gedaan, grotendeels betaald door de gemeenteleden zelf. Echter het dak kan niet in delen geplaatst worden. Om zo’n voor Gambiaanse begrippen groot bedrag bij elkaar te sparen kost jaren voor de Gambiaanse gemeente. Zeker in deze tijden van corona en het wegblijven van toeristen (en daarmee gasten in onze kerk) heeft de kerk het financieel pittig.  We zijn dankbaar dat de Evangelische Gemeente in Helmond, waar Arnest een paar weken geleden mocht preken, een gift heeft geschonken van €300 voor het dak van de kerk in Galowya. Daarmee komt de teller op €6.200. Mogen we een beroep doen op uw vrijgevigheid voor de Kerk in Gambia en de verspreiding van het Evangelie? Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer NL 51 ABNA 0561 4551 39 t.n.v  Stichting HVC o.v.v. ‘projectnummer 8013, kerk’. Vanwege de ANBI-status is uw gift belasting aftrekbaar. Bij voorbaat dank!

Terugblik

We hebben de afgelopen maanden en weken veel mensen kunnen bezoeken. Familie, vrienden, kennissen en nieuwe contacten. Rijk om zoveel mensen om ons heen te hebben die zo betrokken op ons en ons werk zijn. Bovenal hopen en bidden we voor de betrokkenheid, beter gezegd; verbondenheid, op onze Heere Jezus Christus. Het is mooi dat we dat bij verschillende bezoeken mochten ervaren; samen in gesprek, gebed, rond de Bijbel of door samen muziek te maken en te zingen. Dat geeft échte verbondenheid.

Debriefingstraject afgerond
Inmiddels hebben we het debriefingstraject bij IntoMission afgerond. Tijdens het traject die Arnest en ik individueel en gedeeltelijk gezamenlijk gevolgd hebben, hebben we teruggeblikt op ons leven. Mooie en moeilijke gebeurtenissen konden we bespreken en evalueren met een professionele coach. De debriefing heeft geholpen om bepaalde situaties in ons leven op een goede manier te kunnen afsluiten. Wil je meer weten over een debriefing? Klik hier.

Reformatieherdenking voor de CCFG
We kunnen terugkijken op een mooie, inhoudsvolle avond met prachtige liederen, een mooie meditatie en veel bezoekers; ter plekke en online. Het was voor mijn vriendin Mariëlle het laatste concert dat ze kon geven in verband met haar traject om uitgezonden te worden naar Guinee. De opbrengst van de digitale collecte is voor de Christian Care Foundation in Gambia. Voorafgaand werden er al giften overgemaakt en ook na het concert gaat het nog door. Op dit moment staat de teller op €2.500. Daar zijn we erg blij mee! Dankzij deze en andere acties, zoals bijvoorbeeld op basisscholen,  is er de afgelopen maanden een heel mooi bedrag opgehaald. De laatste weken is gewerkt aan het dak voor het opvanghuis en op dit moment zijn de elektricien en loodgieter aan het werk in de eerste 5 appartementen. Daarnaast zijn een stel jongens bezig met het uitgraven van de geul voor de fundering van de ommuring. Alles met de hand (en een schep natuurlijk 😊). Zwaar werk en dat 70 x 100 meter! Fijn dat we steeds weer verder kunnen met het opvangproject.

Onze gezondheid
Uit de endoscopie en de CT-scan die Arnest gehad heeft is niets gekomen. Enerzijds zijn we daar dankbaar voor; er zijn geen levensbedreigende zaken gevonden. Anderzijds is het ook erg moeilijk om te accepteren omdat de klachten nog niet verdwenen zijn. Arnest vindt het heel ingewikkeld en denkt dat de dokters niet goed gekeken hebben. Hij heeft nog continue pijn en ervaart veel hitte in zijn lichaam. Hij ligt buiten de afspraken om veel op bed. Er is nog een extra bloedonderzoek gedaan waarvan hij a.s. woensdag de uitslag hoopt te krijgen. Wellicht kan hij nog doorverwezen worden naar het tropencentrum van het AMC of een voedselallergie-test krijgen. Maar zover het er nu uitziet wil hij wel graag op 26 november weer terug naar Gambia, waar hij toch ook echt weer nodig is.
In de vorige blog schreef ik dat er een biopsie uit de ontsteking in mijn kaak is genomen omdat de dokter niet wist wat het was. Vorige week kreeg ik de definitieve uitslag; het blijkt geen ontsteking te zijn maar een tumor. Ik was blij om te horen dat het wel goedaardig is. Omdat ik tijdelijk in Nederland ben heeft het ziekenhuis ervoor gezorgd dat ik snel terecht kan voor een operatie om de tumor te laten verwijderen; al volgende week dinsdag 16 november. Ik zal nog wel wat langer dan gepland in Nederland moeten blijven in verband met de nabehandeling en -controle maar de wachttijd voor de operatie is gelukkig erg kort. Ondanks alles ervaren we nog zoveel zegeningen, te veel om op te noemen. De Heere is goed!

Trans World Radio (TWR)
Arnest is vroeger met het Evangelie in aanraking gekomen toen hij, op de radio zoekend naar de juiste frequentie voor een nieuwsprogramma, ineens geraakt werd door een opmerking van een dominee die een programma op de radio verzorgde. Wekelijks begon hij vanaf toen af aan naar dat betreffende programma te luisteren. Toen hij later tot geloof kwam en geroepen werd als evangelist, kreeg hij het sterke verlangen om zelf ook het Evangelie via de radio te brengen. Radio rijkt immers tot plekken waar je als evangelist niet of niet gemakkelijk kan komen. Op een slaapkamer bijvoorbeeld waar iemand stiekem luistert, bij een vrouw in haar winkeltje, in de taxi, bij werkmannen op de bouw en in de verste uithoeken van Gambia. We zijn sinds ongeveer een jaar in contact met Trans World Radio (www.twr.nl)  Vorig jaar heeft de directeur van TWR West Afrika uit Ivoorkust ons een paar dagen thuis bezocht, toen hij op doorreis was naar Senegal. Hij kon toen met eigen ogen de noodzaak voor christelijke radio in Gambia zien. Want in Gambia is er nog geen christelijke radiostation. Wel een katholieke, die helaas een verkeerd beeld geeft van het christendom. Omdat ik Nederlandse ben en we regelmatig in Nederland zullen zijn, zijn we gelinkt aan Trans World Radio in Barneveld. Een paar weken geleden hadden we een fijne ontmoeting met de directie van TWR en zijn we een voorzichtige samenwerking begonnen. Het plan is dat we, zodra we weer terug zijn in Gambia, beginnen met een eigen radiostudio. Met in de toekomst, als de Heere het geeft, een compleet radiostation. We zijn er zo enthousiast over! Nu kan het Evangelie op heel veel plekken tegelijk gebracht worden. Weer een bewijs van de trouw van de Heere, Hij gaat door met Zijn werk, ook in Gambia…!  

NET Foundation
In Gambia maken wij dankbaar gebruik van het cursusaanbod van NET-Foundation. Onlangs zijn Arnest en ik bij ons thuis geïnterviewd door een medewerker van NET-Foundation. Een gedeelte van het interview wordt gebruikt tijdens de online avond op zaterdag 27 november. Klik hier voor de preview van de avond. Het volgende schreef NET op hun website als aankondiging van de online avond:

“Wereldwijd rust NET Foundation voorgangers toe om het Evangelie in hun eigen context te delen. Tijdens de online avond, die gehouden wordt op zaterdag 27 november, krijgt u hier iets van te zien. Het thema van deze avond is: God verandert levens van mensen. De avond start om 20.00 uur.
Directeur Raymond Warnaar en bestuurslid ds. A.S. Middelkoop, hersteld hervormd predikant, gaan in gesprek met storyteller Arjan van den Noort. Ook vrijwilligers Henriëtte Giesberts en Wilfred van der Kooij schuiven aan. Zij waren kortgeleden in Kenia en spraken hier met pastor Joseph, een van de vele pastors die naast zijn werk voor de kerk een baan nodig heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Pastor Joseph werkt ’s ochtends op zijn kippenfarm en ’s middags zet hij zich in voor de kerk. Ook zullen Andrea en Arnest Jassey uit Gambia iets vertellen over hun ervaringen met de online cursussen van NET Foundation. Tenira Sturm en Thijs Huijser verzorgen een aantal muzikale bijdragen, passend bij de avond.

Aan het einde van de avond zal er een quiz zijn, waaraan u mee kunt doen!

De link naar de uitzending zal te zijner tijd op deze pagina verschijnen!”

Het stenen gebouw van de kerk in Galowya tijdens het bouwproces. De volgende fase is het dak.
Het dak van het opvanghuis voor verdrukte christenen zit er inmiddels op!
Het graven van de geul voor de fundering van de ommuring (70×100 meter) is een pittige klus.
In het belevingscentrum van TWR in Barneveld mochten we voor een ‘greenscreen’ even net doen alsof we in een radiostudio stonden. Ziet er best echt uit toch? Toekomstmuziek!