Dominee Joshua Olofu overleden

Bij deze een korte mededeling over dominee Joshua Olofu over wie ik schreef in mijn blog vorige week. Gisterochtend, zondag 23 juni, is hij in het ziekenhuis overleden. De reden waarom ik het in een blog deel is omdat best veel Nederlanders hem de afgelopen jaren hebben leren kennen. Voor dominee Joshua is het geen slechte ruil. Hij mocht vrijmoedig getuigen van de hoop die in hem is. De hoop dat hij, door geschonken geloof, voor eeuwig bij de Opgestane Zaligmaker mag zijn.
Hoewel we niet verdrietig hoeven te zijn voor dominee Joshua is het wel een gemis; voor ons persoonlijk, onze gemeente, zijn familie in Nigeria en andere bekenden en vrienden in Nigeria en Gambia. Dominee Joshua is van grote betekenis geweest voor onze gemeente in Serekunda maar ook bij de start van de tweede gemeente in het dorpje Galowya. Zoals ik in de vorige blog schreef trokken we veel met elkaar op. We zijn dankbaar voor wat hij heeft mogen betekenen in en voor de gemeente.

Voor de familie van dominee Joshua zijn het, naast het gemis, extra moeilijke dagen/weken. Zijn familie woont in een arm plattelandsdorp in Nigeria en heeft niet de financiële mogelijkheden om een familielid naar de begrafenis in Gambia te laten komen. Wilt u de familie opdragen in het gebed?

“Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem.” 1 Thessalonicenzen 4:13-14