De zaak van de Koning heeft haast!

Hoewel we zelf niet via de ZGG (zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten) zijn uitgezonden zijn we wel op hen betrokken en proberen we op de hoogte te blijven van hun activiteiten. Een goede vriendin van ons, Mariëlle Heidekamp, is in januari 2023 ook via ZGG uitgezonden naar Guinee, niet heel ver bij Gambia vandaan. Nadat ik lid werd van de Gereformeerde Gemeente bezocht ik elk jaar de zendingsdag. Nu ik in Gambia woon gaat dat helaas niet meer. Afgelopen zaterdag was er ook geen mogelijkheid om live mee te kijken of te luisteren maar we hebben zo onze ‘informateurs’ 😊. Van verschillende mensen die bij de zendingsdag waren kreeg ik appjes.. ‘ze gaan een nieuwe zendingspost in Senegal openen!’ of ‘ZGG komt steeds dichter naar jullie toe’. Dat is inderdaad mooi nieuws, ZGG komt naar onze buren. Wie weet wat dat in de toekomst nog kan brengen qua samenwerking. Bijzonder ook dat er een nieuw zendingsveld geopend wordt in Japan en we hopen dat er nog veel meer landen aan het lijstje toegevoegd zullen worden.

Slechte gezondheid dominee Joshua

Degenen die de afgelopen paar jaar in Gambia bij ons naar de kerk geweest zijn kennen hem wellicht; dominee Joshua. Ds. Joshua is in Nigeria geboren maar woont al 40 jaar in Gambia. Arnest en ds. Joshua trokken vroeger veel met elkaar op toen ze zich beiden in de Pinksterbeweging bevonden. Toen Arnest zich meer richting de Strict Baptisten ging bewegen zijn ze elkaar uit het oog verloren. Tot ds. Joshua in 2020 de weg naar onze kerk wist te vinden. Hoewel ds. Joshua ouder is dan Arnest gaf hij aan dat hij graag van Arnest wilde leren. Dagen en nachten hebben ze met elkaar Bijbelstudies gedaan. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren; spreken in tongen, vrouwelijke voorgangers, verliezen van de zaligheid en zoveel meer. Het was niet eenvoudig voor ds. Joshua maar uiteindelijk raakte hij overtuigd van de Bijbelse waarheid; de Heilige Geest overtuigde hem. Hij is sindsdien in onze gemeente gebleven. In 2022 kreeg hij bericht dat zijn oude moeder in Nigeria ernstig ziek was en in december 2022 is hij naar Nigeria gevlogen om haar te bezoeken. Een paar weken na zijn aankomst in Nigeria is zijn moeder overleden. Hij is ruim een jaar in Nigeria gebleven. Aan het einde van zijn verblijf in Nigeria is ds. Joshua erg ziek geworden. Hij wilde graag terug naar Gambia omdat er volgens hem hier betere gezondheidszorg zou zijn dan in het dorp waar hij woont in Nigeria.  Wij hebben hem dat sterk afgeraden; in Nigeria zijn er ook mogelijkheden en in Gambia heeft hij geen familie. Bovendien is hij al wat ouder en is het het beste dat hij in deze omstandigheden bij zijn familie blijft. Ook zijn eigen familie wilde niet dat hij terug zou gaan naar Gambia maar tegen al het advies in is hij toch gegaan; “De BACM (onze kerk) is mijn familie” zou hij gezegd hebben. Van zijn vertrek uit Nigeria waren wij niet op de hoogte. Tot we, nu bijna twee maanden geleden, een telefoontje ontvingen uit een ziekenhuis in Gambia dat hij daar ernstig ziek was opgenomen. Na bezoeken aan verschillende ziekenhuizen en klinieken is inmiddels duidelijk waar hij aan lijdt; hart- en nierfalen. De afgelopen weken hebben we hem van ziekenhuis naar ziekenhuis gebracht. Twee overheidsziekenhuizen wilden hem niet opnemen omdat ze hem niet kunnen helpen. Momenteel ligt hij op wat je in Nederland de ‘intensive care’ zou noemen aan het zuurstof. Omdat hij op de ‘IC’ ligt moet er elk moment van de dag en nacht iemand bij hem zijn. Fijn dat de studenten tijdelijk in Gambia zijn zodat we elkaar kunnen afwisselen. Voor dominee Joshua bidden we dat de Heere hem wil sterken in de pijn en ongemakken en dat hij zich mag overgeven aan de weg die de Heere met hem gaat.

Heilig Avondmaal
Twee weken geleden mochten we in onze gemeente opnieuw het Heilig Avondmaal (HA) vieren. In de weken er naartoe is er op de zondagen en woensdagen over gepreekt. Ook de Bijbelstudies waren gericht op het HA. Heel belangrijk want onder de gemeenteleden is er veel onbegrip over het HA. In de meeste kerken in Gambia wordt het brood en de wijn (rood vruchtensap) gedeeld met alle gemeenteleden, inclusief bezoekers en kinderen. Als onderdeel van de Strict Baptist denominatie staan we erom bekend dat het HA strict is voor alleen gelovige leden. Er is uitgelegd wat de Bijbel bedoelt met ‘jezelf een oordeel eten’ en dat, hoewel je wellicht genade kent, maar in (openbare) zonde leeft, ook niet aan kunt gaan. Met de mensen die aan wilden gaan heeft de kerkenraad in de week voorafgaand aan de bediening gesprekken gevoerd. Niet dat de kerkenraad kan oordelen, maar zij kan wel de Bijbelse ‘maatstaf’ uitleggen en de leden vragen hun eigen hart en leven ernaast te leggen. Deze voorbereidingen waren heel belangrijk. Om een voorbeeld te noemen; sinds een tijdje komt een gezin bij ons in de kerk, nadat ze voorheen lid waren van de Rooms-Katholieke kerk. De vader van het gezin heeft al meerdere keren gevraagd waarom we zo weinig het HA vieren. Van hem weten we echter dat hij regelmatig dronken is en zelfs dronken naar de kerk komt. De moeder van het gezin is wel een betrokken gemeentelid en trouwe kerkganger. De zondag voor de viering van het HA wachtte hij Arnest en mij na de kerkdienst buiten op; hij had zijn vrouw ook verteld te wachten. Struikelend over zijn woorden (hij was opnieuw dronken) vertelde hij ons dat zijn vrouw hem beledigd had door te zeggen dat hij niet aan het HA kon deelnemen. Wij hebben hem uitgelegd dat zijn vrouw gelijk heeft. Dat een verlangen om wedergeboren te zijn geen reden is om het HA te vieren, dat het HA niet zalig maakt maar dat het een gedachtenismaaltijd is aan het lijden en sterven van de Heere Jezus voor zondaren en dat iemand die geen weet heeft van de betekenis daarvan niet tot de tafel mag komen. We zijn dankbaar dat de viering van het HA de zondag erna in orde is verlopen en dat de tafelwachters niet hebben hoeven ingrijpen. Aan de tafel zelf mocht het een moment heel goed zijn…

Aan het einde van deze blog willen we u vragen om in gebed om onze gemeente heen te staan. Wilt u bidden voor de kerkenraad, voor de zoekende gemeenteleden (waaronder de vader die ik hierboven beschreef), bezoekers maar ook de mensen die we bereiken tijdens evangelisatie-activiteiten, voor de kinderen die naar de kinderbijbelclub komen..  en voor de nog vele onbereikten. We weten en zien dat de Heere Zijn Koninkrijk uitbreidt, ook in Gambia, maar de zaak van de Koning heeft haast.. want Hij komt binnenkort terug (Openbaring 22).

Gambia ligt midden in Senegal, Gambia is als het ware een rivier met wat land eromheen in Senegal. Qua landoppervlakte is Gambia ongeveer 4 keer kleiner dan Nederland.
Dominee Joshua (rechts) op het vliegveld in december 2022, onderweg om zijn zieke moeder in Nigeria op te zoeken. Naast hem Arnest en Antoine.
Voordat de kerkdienst begint, bereidt Arnest de Avondmaalstafel voor.
Gisteren werd door de moslims tobaski gevierd, het offerfeest waarbij er een lam geslacht wordt. Door het slachten van het lam geloven de moslims dat hun zonden vergeven worden. Gebed is nodig dat ze het Lam van God dat al geslacht is mogen zien!