De realiteit

Dankjewel voor je betrokkenheid bij ons werk en leven in Gambia. Regelmatig krijg ik bemoedigende reacties naar aanleiding van de blogs die ik schrijf. Uiteraard is dat fijn. Soms krijg ik ook reacties waaruit ik kan opmaken dat mensen ons en ons leven als bijzonder zien. En natuurlijk, je fulltime in te mogen zetten voor het werk in Gods koninkrijk is een bijzonder voorrecht. En hoe de Heere werkt in Gambia is ook bijzonder. De Heere Zélf is bijzonder. Maar wijzelf, ons leven en het werk wat wij doen is niet bijzonder. We doen slechts waartoe we geroepen zijn, met tekortkomingen.

Soms kan het lijken dat dat alles hier goed gaat. Ja, het gaat goed want de Heere regeert maar naar de mens gesproken gaat het ook best wel eens niet goed. Voordat ik begon met het schrijven van blogs heb ik me voorgenomen om altijd een realistisch beeld te schetsen in mijn blogs. Dus ook wanneer de dingen minder goed gaan.

De afgelopen periode was een moeilijke periode als het gaat over de kerk. Een tweetal gemeenteleden, twee kerkleiders zijn onder censuur gesteld. Na de verschillende ‘trappen’ van censuur te hebben toegepast heeft dat bij één kerkleider helaas geleid tot uitsluiting van de gemeente. Een verdrietige zaak in onze nog jonge gemeente. Door deze gebeurtenis kunnen we zien hoe listig satan is om de mens tot verderf te brengen en af te trekken van alle heilzame middelen tot zaligheid. We bidden dat dit middel van uitsluiting gebruikt mag worden om deze persoon door Gods genade tot inkeer te brengen zodat hij weer met blijdschap in onze gemeente kan worden ontvangen. We bidden ook dat voor de andere persoon die onder censuur staat, geen verdere stappen nodig zijn. Mogen wij u vragen om voor deze personen en onze gemeente te bidden?

Cultuurschok
Ik ben blij met mijn christelijke emigratie-coach. Sinds een aantal maanden voorafgaand aan mijn komst naar Gambia begeleidt zij mij in mijn emigratie-proces. We hebben ook gesproken over een cultuurschok; wat houdt het in en hoe ga je ermee om als het zich aandient. Erg helpend al dacht ik dat het bij mij wel zou meevallen omdat ik nooit heimwee gehad heb en ik al vaker (alleen) in Gambia geweest ben. Eenmaal in Gambia viel het gelukkig ook mee, al waren er wel wat frustraties. Maar je bent er ‘net’ en leeft onbewust toch op een soort roze wolk. Momenteel zit ik in de periode van het langzaam van die roze wolk afglijden. Dit heeft denk ik ook wel te maken met de omstandigheden, de coronacrisis die de armoede onder de Gambianen nog erger heeft gemaakt. Steeds geconfronteerd worden met mensen die je smeken om eten en ze vervolgens niet allemaal kunnen helpen doet wat met je. Daarbij de situatie in de kerk wat het voor mij nog lastiger heeft gemaakt om mensen te vertrouwen. Maar ik ben de Heere dankbaar voor alles, want alles werkt mee ten goede! Een dieper besef dat we alleen op de Heere moeten vertrouwen is alles waard. Hij zorgt voor ons en zal Zijn werk tot voltooiing brengen.

Voedselproject
Zoals overal ter wereld, is ook het dagelijks leven in Gambia flink veranderd. De overheid heeft half maart de noodtoestand uitgeroepen. Eén van de meest ingrijpende maatregelen is dat er behalve etenswaren niets meer verkocht mag worden. Een groot probleem; veel families zijn afhankelijk van hun eigen zaakje langs de kant van de weg of op de markt in het dorp. Men leeft van hand naar mond, wat vandaag verdiend wordt, wordt vandaag gebruikt om eten te kopen. Op het moment dat ze niet meer mogen werken valt inkomen weg en daarmee is er geen geld om eten te kopen. Waar in Nederland de overheid met verschillende compensatiemaatregelen komt, is dat hier niet het geval. Ook het wegvallen van het toerisme (grootste inkomstenbron voor Gambia) zorgt voor veel werklozen. We zijn dankbaar dat we, via onze partnerorganisatie Stichting HVC voedselpakketten kunnen uitdelen. De actie is gedeeld via social media en op die manier hebben we al 133 families van een voedselpakket kunnen voorzien. Om ervoor te zorgen dat de meest noodlijdende families (eerst) krijgen verloopt alles via dominees. We bellen dominees op met de vraag om namen van families door kunnen geven die het voedselpakket het meest nodig hebben. De dominees kennen hun gemeente immers het beste. Onze noodlijdende medebroeders en -zusters mogen op deze manier wat van Gods voorzienende leiding en liefde ervaren en voor de diverse moslimfamilies die we ook helpen bidden we dat ze mogen gaan geloven in het Brood des levens. Want wie in Hém gelooft zal nooit meer hongeren.

Wilt u ook een bijdrage doen? Dat kan! Voor €45 euro kunnen wij een familie een voedselpakket geven; rijst, uien en olie. Een gemiddelde familie kan daar een maand mee vooruit! Helpt u mee? Dat kan makkelijk en snel via een ‘tikkie’ via deze link:
https://tikkie.me/pay/HVC/wfbzBQzugtiBHnZ9P7e4Xe

Gods zegeningen
We zijn dankbaar dat we vanuit onze kerkelijke gemeente voor zoveel mensen tot een zegen kunnen zijn. De kerk zelf had ook een nood, het dak van de gemeente was niet meer waterdicht en de steunpalen waar het dak op leunt waren doorgebogen en begaven het bijna. Niet veilig met het oog op het naderende regenseizoen. Maar de Heere heeft ook hierin voorzien. Middels giften van diverse Nederlandse bezoekers die begin dit jaar de staat van het dak zagen is het dak compleet vernieuwd. Het dak heeft nu ijzeren steunbalken en sterkere zinkplaten. We hebben zelfs een extra gift gekregen om de kerk helemaal netjes af te kunnen maken!

Zakken rijst laden op de donkey-car voor vervoer naar de kerk
Het nieuwe dak

Gemeentelid Emmanuel bezig electriciteit aan te leggen