Bijzondere oproep van het thuisfrontteam

De Afrikaanse kampvuuravond was een groot succes. Wellicht bent u erbij geweest en heeft u kunnen genieten van de verhalen van Arnest en Andrea over de voortgang van het werk in Gambia. Wat u misschien ook is opgevallen is de diversiteit aan werkzaamheden die gedaan worden. Mede dankzij uw support is al dit werk allemaal mogelijk gemaakt. We mogen zien dat God door mensen heen werkt. Dat kunnen we ook lezen in Romeinen 10: 14-15:
“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!”

Vanwege de coronamaatregelen kunnen concerten en andere bijeenkomsten, die in de verlofperiode van Arnest en Andrea gepland zijn, helaas niet doorgaan. Dit geeft financiële zorgen. We weten en geloven dat God voorziet. Juist in deze tijd van corona in Gambia hebben we door middel van praktische hulp zoals het verstrekken van voedselpakketten, een goede ingang bij gezinnen. Er zijn meer gelegenheden om het Evangelie in Woord en daad dichtbij de harten van de mensen te brengen. We hopen op uw steun zodat Arnest en Andrea hun werk in Gambia kunnen voortzetten. Alles is welkom; een eenmalige bijdrage of een maandelijkse donatie.  Via de website van stichting HVC kunt u online een machtigingsformulier invullen. Klik hier. U kunt uw bijdrage indien gewenst ook handmatig overmaken naar IBAN: NL 51 ABNA 0561 4551 39 t.n.v. Stichting HVC. Vermeld dan “8013-evangelistenechtpaar Jassey” in de omschrijving. Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus belastingaftrekbaar.

We willen u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet van het thuisfrontteam van Arnest en Andrea.

Zakken met 50 kilo rijst vervoeren per paardenkar

Voedselpakketten uitdelen vanuit de kerk