Thuisfrontteam

Visie van het thuisfrontteam
Ons verlangen is dat familie Jassey onbezorgd evangelisatiewerk kan blijven doen in Gambia.

Missie
Wij zijn persoonlijk betrokken bij Arnest en Andrea Jassey en onderhouden contact met hen. Daarbij steunen we hen door middel van gebed, praktische hulp en financiële middelen. Om dit mede mogelijk te maken organiseren we acties en informeren we de achterban in Nederland. Hierbij werken we samen met stichting Hulp Vervolgde Christenen. We willen zo een schakel zijn tussen familie Jassey en iedereen die betrokken wil zijn, om samen dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk.

De leden van het thuisfrontteam stellen zich voor:

Mijn naam is Jaco Verweij, getrouwd met Petra, vier kinderen. In 2019 ben ik lid geworden van het thuisfrontteam. Eerst als penningmeester en later is daar de functie van voorzitter bij gekomen. Mijn motivatie is dat Arnest en Andrea (voor zover dat mogelijk is) onbezorgd het evangelisatiewerk in Gambia kunnen doen. Ook vind ik het belangrijk dat zij mentaal en financieel ondersteund worden door het team en hun achterban vanuit Nederland. Als voorzitter probeer ik dit in goede banen te leiden en als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële beheer.


Mijn naam is Petra Verweij – van ‘t Wout en ben getrouwd met Jaco Verweij. Samen mochten wij vier kinderen ontvangen. Mijn functie in het thuisfrontteam is die van secretaresse. Ik ken Andrea vanuit mijn functie als secretaresse van twee koren, waar ik jarenlang deel uitmaakte van het bestuur. In januari 2019 vroeg Andrea me of ik me bij het thuisfrontteam wilde voegen. Destijds had ik teveel op mijn bordje om dat er nog bij te kunnen doen. Toch liet het me niet los. Ik voelde en voel me betrokken bij het werk wat Andrea en Arnest mogen doen in Gambia. Mijn man Jaco is toen in mijn plaats toegetreden tot het thuisfrontteam. Nog geen jaar later stopte er weer een lid van het thuisfrontteam en inmiddels was de hoeveelheid vrijwilligerstaken dermate afgenomen dat ik mij graag wilde gaan inzetten voor het evangelisatiewerk in Gambia. Leidend daarvoor is voor mij de tekst uit Johannes 10: 16 “Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde en één Herder”. Deze tekst spreekt van schapen die nog toegebracht moeten worden, óók in Gambia! En die toegebracht zijn zullen met elkaar God mogen verheerlijken. Zonder onderscheid van ras, taal of geslacht!
Mijn wens is om daaraan een steentje bij te dragen door mij in te zetten in het thuisfrontteam, zodat Arnest en Andrea de mogelijkheden hebben om het Evangelie in Gambia te kunnen verspreiden.

Mijn naam is Drikus Geurtsen, getrouwd met Dinie Geurtsen, 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik werk bij Vitens drinkwaterbedrijf. Via mijn vrouw ben ik bij het thuisfrontteam gekomen en ik houd me bezig met allerlei zaken rond het organiseren van activiteiten en zo te helpen voorzien in het levensonderhoud van familie Jassey zodat Gods Woord ook in Gambia verkondigd kan blijven worden.

Mijn naam is Dinie Geurtsen, getrouwd met Drikus Geurtsen en wonend in Elst (Utr). Samen hebben we 2 dochters en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven werk ik als verkoopster bij een bakkerij. Voor de ontspanning vind je mij veel in de natuur. In januari 2021 ben ik in het TFT gekomen. Heel mooi om zo als vrijwilligster steun te mogen geven, activiteiten op te mogen zetten, om zo te mogen bijdrage aan het levensonderhoud in Gambia. Bovenal dat het evangelisatiewerk zijn voortgang mag hebben, Gods naam verkondigd mag worden onder de heidenen. Ons gebed en steun is ook hier in nodig. Ik ben ook contactpersoon voor Andrea. Met Gods hulp en zegen hoop ik als vrijwilligster dit dankbare werk nog een lange tijd te mogen doen.

Mijn naam is Jaap Dirksen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer in de bouw. Al heel wat jaren getrouwd met Petra en samen hebben we zes kinderen gekregen. We mogen ook genieten van een aantal kleinkinderen. Ik ben betrokken geraakt met het evangelisatiewerk in Gambia vanuit onze kerkelijke gemeente. De vader van Andrea vroeg of ik weleens wat spullen voor Gambia wilde vervoeren. Van het één kwam het ander. Op een keer heb ik Andrea naar het vliegveld gebracht. Ze vertelde toen hoe haar weg geleid was naar Gambia en hoe ze samen met Arnest daar evangelisatiewerk mag doen. Nadat we in 2022 ook Arnest hadden ontmoet tijdens een kampvuuravond, kwam er een begeerte in mijn hart om naast mijn gezin en werk iets te mogen betekenen voor hun evangelisatiewerk.
In maart 2023 werd ik gebeld door de voorzitter van het thuisfrontteam of ik er wat voor voelde om het team te komen versterken. Zodoende zit ik sinds april 2023 samen met mijn vrouw in het TFT. Ik houd mij vooral bezig met netwerken en praktische dingen om zo wat te mogen betekenen voor onze verre naasten.

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Petra Dirksen – van der Zalm en getrouwd met Jaap. Samen hebben we zes kinderen en een aantal kleinkinderen. Naast mijn gezin mag ik twee dagen in de week gastouder zijn en mantelzorger. Ik ben betrokken geraakt met het evangelisatiewerk door Jaap mijn man; hij nam mij mee naar een kampvuuravond. Bijzonder om te horen hoe ook in Gambia Gods woord gebracht mag worden. Inmiddels mogen we deelnemen aan het thuisfrontteam. Het geeft veel voldoening om iets te mogen betekenen voor anderen. Ik houd me in het team bezig met creativiteit rondom activiteit.