Thuisfrontteam

V.l.n.r. Miranda Jansen, Petra Verweij, Arnest Jassey, Andrea Jassey, Dinie Geurtsen. Op voorgrond v.l.n.r. Jaco Verweij, Drikus Geurtsen

Visie van het thuisfrontteam
Ons verlangen is dat familie Jassey onbezorgd evangelisatiewerk kan blijven doen in Gambia.

Missie
Wij zijn persoonlijk betrokken bij Arnest en Andrea Jassey en onderhouden contact met hen. Daarbij steunen we hen door middel van gebed, praktische hulp en financiële middelen. Om dit mede mogelijk te maken organiseren we acties en informeren we de achterban in Nederland. Hierbij werken we samen met stichting Hulp Vervolgde Christenen. We willen zo een schakel zijn tussen familie Jassey en iedereen die betrokken wil zijn, om samen dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk.

De leden van het thuisfrontteam stellen zich voor:

Mijn naam is Jaco Verweij, getrouwd met Petra, vier kinderen. In 2019 ben ik lid geworden van het thuisfrontteam. Eerst als penningmeester en later is daar de functie van voorzitter bij gekomen. Mijn motivatie is dat Arnest en Andrea (voor zover dat mogelijk is) onbezorgd het evangelisatiewerk in Gambia kunnen doen. Ook vind ik het belangrijk dat zij mentaal en financieel ondersteund worden door het team en hun achterban vanuit Nederland. Als voorzitter probeer ik dit in goede banen te leiden en als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële beheer.


Mijn naam is Petra Verweij – van ‘t Wout en ben getrouwd met Jaco Verweij. Samen mochten wij vier kinderen ontvangen. Mijn functie in het thuisfrontteam is die van secretaresse. Ik ken Andrea vanuit mijn functie als secretaresse van twee koren, waar ik jarenlang deel uitmaakte van het bestuur. In januari 2019 vroeg Andrea me of ik me bij het thuisfrontteam wilde voegen. Destijds had ik teveel op mijn bordje om dat er nog bij te kunnen doen. Toch liet het me niet los. Ik voelde en voel me betrokken bij het werk wat Andrea en Arnest mogen doen in Gambia. Mijn man Jaco is toen in mijn plaats toegetreden tot het thuisfrontteam. Nog geen jaar later stopte er weer een lid van het thuisfrontteam en inmiddels was de hoeveelheid vrijwilligerstaken dermate afgenomen dat ik mij graag wilde gaan inzetten voor het evangelisatiewerk in Gambia. Leidend daarvoor is voor mij de tekst uit Johannes 10: 16 “Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde en één Herder”. Deze tekst spreekt van schapen die nog toegebracht moeten worden, óók in Gambia! En die toegebracht zijn zullen met elkaar God mogen verheerlijken. Zonder onderscheid van ras, taal of geslacht!
Mijn wens is om daaraan een steentje bij te dragen door mij in te zetten in het thuisfrontteam, zodat Arnest en Andrea de mogelijkheden hebben om het Evangelie in Gambia te kunnen verspreiden.

Mijn naam is Drikus Geurtsen, getrouwd met Dinie Geurtsen, 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik werk bij Vitens drinkwaterbedrijf. Via mijn vrouw ben ik bij het thuisfrontteam gekomen en ik houd me bezig met allerlei zaken rond het organiseren van activiteiten en zo te helpen voorzien in het levensonderhoud van familie Jassey zodat Gods Woord ook in Gambia verkondigd kan blijven worden.

Mijn naam is Dinie Geurtsen, getrouwd met Drikus Geurtsen en wonend in Elst (Utr). Samen hebben we 2 dochters en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gastvrouw in een hotel. Voor de ontspanning vind je mij veel in de natuur. In januari 2021 ben ik in het TFT gekomen. Heel mooi om zo als vrijwilligster steun te mogen geven, activiteiten op te mogen zetten, om zo te mogen bijdrage aan het levensonderhoud in Gambia. Bovenal dat het evangelisatiewerk zijn voortgang mag hebben, Gods naam verkondigd mag worden onder de heidenen. Ons gebed en steun is ook hier in nodig. Ik ben ook contactpersoon voor Andrea. Met Gods hulp en zegen hoop ik als vrijwilligster dit dankbare werk nog een lange tijd te mogen doen.

Mijn naam is Miranda Jansen. In 2018 verhuisde ik naar de woning waar Andrea toen nog woonde, in Ederveen; zo leerden we elkaar kennen. Mijn inboedel begon redelijk bij nul en Andrea kon door haar emigratie niet alles meenemen. Ik kon het één en ander overnemen, wat mij nog dagelijks aan Andrea en daarmee familie Jassey herinnert. Tijdens de kampvuuravond in september 2021 had ik het verlangen om iets voor hen te kunnen betekenen en bracht het in gebed. Toen Andrea die avond vroeg of ik in het thuisfrontteam wilde deelnemen, hoefde ik daarover niet te twijfelen. Mijn wens is dat Gods werk in Gambia doorgaat en dat Arnest en Andrea, en de bevolking daar, steun ontvangen die zij zo nodig hebben. De Bijbel is er helder in dat het goed is om in elkaars overvloed te delen. In het thuisfrontteam houd ik mij o.a. bezig met: input verzamelen voor de nieuwsbrief (4 x per jaar), acties uitwerken met de andere teamleden, af en toe een flyer samenstellen en contact onderhouden met betrokkenen buiten het thuisfrontteam.