Over ons

Wij zijn Arnest en Andrea Jassey. Andrea is Nederlandse en Arnest is een Gambiaan. Door Gods bijzondere leiding zijn wij in 2017 bij elkaar gebracht. In 2019 is Andrea naar Gambia geƫmigreerd en zijn we getrouwd. Lees in dit artikel van het RD meer over de manier waarop wij bij elkaar gebracht zijn en een kort verslag van onze bruiloft. Door het huwelijk met Arnest kreeg Andrea er ook een 13-jarige dochter bij: Yama. Een dubbele zegen! Inmiddels is Yama 16 jaar.

Arnest is in 1974 in Gambia geboren in een moslim-gezin en heeft een aantal jaren bij een oom en tante in Senegal gewoond waar hij in aanraking kwam met het katholicisme. Middenin een veelbewogen werelds leven is hij tijdens het luisteren naar een evangelische radioboodschap stilgezet. In het moeilijke proces van de wereld achter zich laten, verdrukking door familie en vrienden werd hij vanuit Gods woord bemoedigd; ‘Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven (Matth. 13:11). Na een zoek- en zwerftocht door verschillende denominaties raakte hij geworteld in de Bijbelse waarheid en werd hij door de Heere geroepen om als evangelist te dienen. Daarnaast ontving hij de visie om het Evangelie in geheel Gambia te verspreiden en verdrukte christenen op te vangen.

Andrea is in 1988 in Veenendaal geboren in een reformatorisch gezin. Toen zij 18 jaar was veranderde haar vanzelfsprekende kerkgang in een zoektocht naar geloof en waarheid. God leidde haar weg naar de Adventkerk in Veenendaal. In 2012 heeft zij geloofsbelijdenis gedaan. De preek ging over Jesaja 45:22-23. In de jaren die volgden kreeg ‘zending’ een steeds grotere plek in haar hart. Toen Andrea in 2015 voor het eerst naar Gambia ging raakte de geestelijke dodigheid van de islam haar. Ze ging informeren of er organisaties waren die zich in Gambia zouden kunnen inzetten om het Evangelie te brengen. Niet wetend dat de Heere haarzelf daarvoor wilde gebruiken. Meer achtergrondinformatie kunt u lezen via de link in de eerste alinea van deze pagina. Andrea weet zich door de Heere geroepen in Gambia vanuit Jeremia hoofstuk 1.